Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG PHÁT

 

1. TÀI KHOẢN CÔNG TY:

 

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ THỊNH VƯỢNG PHÁT

Số tài khoản:  0021000318102

Tại ngân hàng: Ngân hàng vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

 

2. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

Chủ tài khoản: Trần Đức Thịnh

ĐỀ NGHỊ QUÝ CÔNG TY CHUYỂN KHOẢN VÀO 1 TRONG CÁC TÀI KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG SAU ĐÂY:

 

STTNGÂN HÀNGCHỦ TÀI KHOẢNSỐ TÀI KHOẢNCHI NHÁNH
1VIETCOMBANK 1TRẦN ĐỨC THỊNH1017522865Chi nhánh Thăng Long
2VIETCOMBANK 2TRẦN ĐỨC THỊNH0691000320300Chi nhánh Thanh Xuân
3AGRIBANKTRẦN ĐỨC THỊNH3100205371220Chi nhánh Từ Liêm
4VIETINBANKTRẦN ĐỨC THỊNH100004693388Chi nhánh Hoàn Kiếm - Hội Sở
5TECHCOMBANKTRẦN ĐỨC THỊNH19032584462019Chi nhánh CTH-TCB Nguyễn Cơ Thạch
6ACBTRẦN ĐỨC THỊNH15820917Chi nhánh Acb phòng giao dịch phố hiến
7ACBKIỀU THỊ THÚY NGA7425237ACB - PGD Hồ Tụng Mậu
Ẩn [X] Hiển thị quảng cáo nobita